Theo Goedhart Music & Language Consultancy

Consulenza per musica e linguaCurriculum vitae van Theo Goedhart

Theo Goedhart (geb. 1948) behaalde in 1975 aan de Rijksuniversiteit te Leiden het doctoraalexamen wiskunde (cum laude). Aan het Koninklijk Conservatorium studeerde hij daarna orgel bij Wim van Beek, koordirectie bij Frans Moonen, kerkmuziek bij Barend Schuurman (eindexamen voor deze drie vakken in 1981) en theorie der muziek bij Ineke Kien, Hein Kien en Diderik Wagenaar (eindexamen in 1991).

Hij was werkzaam als wetenschappelijk medewerker aan de Leidse universiteit (1975 - 1979), en als docent kerkmuziek aan het Koninklijk Conservatorium (als opvolger van Barend Schuurman) en aan het Sweelinck Conservatorium te Amsterdam (1982 - 1990). De kerkmuzikale vakken bestaan uit hymnologie, geschiedenis van de vocale kerkmuziek, liturgiek en cantoraat. Aan het KC doceerde hij van 1995 tot 2000 ook het vak gregoriaans, waarbij hij mede kon putten uit zijn ervaring als dirigent van de Schola Gregoriana Lugdunensis.

Sinds 1991 was zijn hoofdtaak het docentschap aan het Koninklijk Conservatorium voor ensemblezang, ensembleleiding en muziektheoretische vakken (met name ritmeklas, solfège, atonale solfège, contrapunt). Gedurende een aantal jaren stond het koor van eerstejaars-studenten onder zijn leiding.

Sinds 1 september 2006 doceerde hij opnieuw binnen het vakgebied 'kerkmuziek' de onderdelen hymnologie, volkszang en cantoraat aan een groep Haagse en Leidse studenten, alsmede het vak "kerkelijke koorleiding". In die laatste studierichting zijn inmiddels vijf studenten afgestudeerd.

Hij is geruime tijd voorzitter geweest van de Stichting Centrum voor de Kerkzang, en secretaris van de Commissie voor de Kerkmuziek. Voor het tijdschrift ‘Het Orgel’ van de Nederlandse Organistenvereniging was hij redacteur van de rubriek kerkmuziek.

Vanaf de oprichting in 1984 tot aan de opheffing van het koor in 1999 is hij dirigent geweest van het Leids Vocaal Ensemble, een kamerkoor waarmee hij een breed scala aan a-cappella-koormuziek van de 16e tot en met de 20e eeuw heeft uitgevoerd (uit deze eeuw o.a. Sjostakowitsj, Kodály, Penderecki, Dallapiccola, Micháns, Barber, Copland, Britten, Poulenc, Andriessen, Strategier; uit eerdere eeuwen o.a. Brahms, Elgar, Fauré, Gesualdo, Josquin, Mendelssohn, Monteverdi, Palestrina, Schubert, Schütz, Verdi). Ook werden werken met orkest uitgevoerd: cantates van Bach, de Hohe Messe, de Johannes Passion, de mis van Strawinsky  en Davidde penitente van Mozart. Een indicatie van het niveau van dit koor geeft wellicht de behaalde eerste prijs in de hoogste categorie bij het Nationaal Koorfestival 1990, en plaatsen bij de eerste tien bij het Internationaal Koorfestival 1991 en 1995 (resp. zesde en negende).

Aan de Groene of Willibrordkerk te Oegstgeest was hij eerst van 1979 tot 1991 en later van 2000 tot november 2010 cantor-organist, en had daarbij de leiding over de Willibrordcantorij, het Willibrordensemble en de Jeugdcantorij. Hij initieerde o.a. een reeks vespers en Evensongs en een serie cantatediensten, en voerde in al die jaren een breed scala aan kerkmuziek uit, afkomstig uit vele tradities (luthers, hervormd, anglicaans, rooms-katholiek). Aan dit scala droeg hij zelf ook bij door het componeren van een aantal motetten en liedzettingen.

Tijdens en na zijn conservatorium-studie had hij zangles bij Elly Verhage, Ellen Looyestijn en Xenia Meijer. Van 1991 tot 2000 heeft hij les gehad bij de alt/mezzo Helena Rasker; vooral haar lessen hebben het hem mogelijk gemaakt om – ­incidenteel ­– als solist (bariton) op te treden bij concerten van andere koren. Van 2004 tot 2006 had hij zangles bij Gerda van Zelm, docente voor het hoofdvak zang en de methodiek van het zangonderwijs aan het Koninklijk Conservatorium.

In het Leids Barok Ensemble (een ensemble dat projectmatig 2 of 3 keer per jaar enkele concerten geeft) is hij sinds 1988 de vaste clavecinist.

Sinds 1 maart 2012 is hij werkzaam als dirigent van het koor van de Hartebrugkerk in Leiden. Per 1 oktober 2014 is hij daarnaast benoemd tot dirigent van het kamerkoor "Lingua Musica" in Leiden; deze laatste functie heeft hij eind juni 2016 weer neergelegd.

In de afgelopen paar jaren heeft hij Italiaanse taal en cultuur gestudeerd aan de Universiteit van Leiden. In februari 2016 behaalde hij summa cum laude het bachelor-diploma.

 

Activiteiten van Theo GoedhartIk ben :¶  dirigent van het Hartebrugkoor in Leiden


¶  clavecinist van het Leids Barok Ensemble

¶  directeur van een kleine (en niet meer zo actieve) muziekuitgeverij: Les éditions BoncoeurIk was :

¶  tot november 2010 cantor-organist van de Groene of Willibordkerk te Oegstgeest
(een van de twee kerkgebouwen van de 
Protestantse Gemeente te Oegstgeest)

¶  docent muziektheorie en kerkmuziek aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag

¶  dirigent van het kamerkoor Lingua Musica in Leiden


Ik ben niet op Facebook of Hyves, ik Twitter ook niet, en inmiddels (juli 2021) heb ik ook LinkedIn verlaten (want ik ben echt niet meer op zoek naar nieuw werk).

 

>>> zie ook de pagina Aanbod en contact